Mały Navigator: Azja

„Rajska Tajlandia”
Przeniesiemy się do kraju bajecznego, w którym żyją słonie, tygrysy i kwitną piękne orchidee. Poprzez zabawę, muzykę, barwne rekwizyty i żywe opowieści przybliżymy pejzaż i kulturę kraju.

30.03.2019 r.
Biała Galeria CENTRUM
g. 13.00